Printheader bild

Kapitalförsäkring

Ingen alt-text
Ingen alt-text

Kapitalförsäkring - sparande med fördelaktig skatt

För dig som företagare finns flera alternativ att välja mellan när det gäller placering av företagets pengar. Både för framtida investeringar eller för att trygga en pension för dig själv eller medarbetare. Med en kapitalförsäkring kan du kombinera fondsparandets goda avkastningsmöjligheter med försäkringssparandets fördelaktiga skatteregler och försäkringsmöjligheter.

 • Skapa handlingsfrihet - bygg upp en buffert
 • Många placeringsmöjligheter – fonder, aktier, SPAX och andra värdepapper
 • Schablonbeskattat sparande
 • Flexibel pensionslösning som kompletterar tjänstepension
 • Knyta eller behålla kompetenta medarbetare och nyckelpersoner¨

 

Vi har ett antal olika alternativ, exempelvis Företagskapital och Direktpension, båda med fördelaktiga skatteregler. Dessa kandu läsa mer om under flikarna ovan.

Fördelaktiga skatteregler

De pengar som betalas in i kapitalförsäkring är inte avdragsgilla men i gengäld behöver du inte betala skatt vid utbetalningen. Företaget behöver inte heller betala kapitalvinstskatt vid fondbyten eller när pengarna tas ut. En kapitalförsäkring passar därför speciellt bra om du önskar att vara aktiv med företagets placeringar. Istället för en kapitalvinstbeskattning tas en schablonskatt ut på sparkapitalet en gång om året. Redan vid ganska låg avkastning blir skatten lägre med schablonskatt jämfört med kapitalvinstskatt.

Under det första året kan pengarna inte tas ut, men därefter kan uttag göras helt utan avgifter.

Individuell rådgivning

Placeringen av sparandet i en kapitalförsäkring ska alltid föregås av en individuell rådgivning via bankens placerings- och försäkringsexperter, så att dina behov och syften alltid beaktas liksom ditt önskemål om önskat risktagande i placeringen.

Så här gör du

 • Ring oss gärna på
  0771-12 20 00
  om du vill veta mer
 • Det går också bra att
  kontakta din företags-
  rådgivare på banken
  eller komma in på
  något av våra kontor.

 

Nyhet: Nu finns Swish även för företag, föreningar och organisationer!  > Läs mer

 

Printfooter bild

Följ oss på 

> Facebook > Twitter > YouTube