Printheader bild

Kristianstad

topbild

Christianstads Läns Spar Bank startade upp 1826 på initiativ av landshövding Axel De la Gardie. Hans stöd vid bildandet av en bank var viktigt för länet, men lyckosamt nog hade han också ett starkt intresse för sparbanksidén och skickade i januari 1826 ut en inbjudan till bildandet av en sparbank för Kristianstads län. En viktig medtecknare var kommerseråd Jöran Cronius, som också skänkte det största bidraget till grundfonden.

Banken bildades för mindre bemedlade personer av båda kön, då i synnerhet den arbetande och tjänande klassen. Bankexpeditionen hölls öppen en dag i veckan, lördag, i bankens rådhus. För insättning var kontoret öppet kl. 14-16, och för uttag kl. 16-17.

  • 1863 bytte banken namn till Sparbanken i Christianstad.
  • 1897 stiftades Nya Sparbanken, med grosshandlare Mårten Pehrson i spetsen, efter en tvist i styrelsen för Sparbanken i Christianstad gällande ett ”skrytbygge”. Även borgmästare Axel Fredrik Åkerman ställde sig bakom bildandet av Nya Sparbanken. Båda hade uppdrag för Sparbanken i Christianstad, som endast Axel Fredrik Åkerman lämnade.
  • 1966 blev tre banker en när fusion skedde mellan Gamla Sparbanken, Nya Sparbanken och Gärds Härads Sparbank. Bankens nya namn blev Kristianstads Sparbank.
  • 1970 stod ett nytt bankhus färdigt vid Östra Boulevarden. I oktober öppnades kontoret och därmed överfördes verksamheten vid de tre innerstadskontoren till det nya huvudkontoret.
  • 1996 utses Kristianstads Sparbank till ’Årets Bank’ av tidningen Privata Affärer.
  • 2008 överlät Swedbank samtliga sju kontor i Osby och Hässleholms kommuner till Kristianstads Sparbank, som därefter bytte namn till Sparbanken 1826.
  • 2009 förvärvar banken Swedbanks kontor i Olofström.

 [Källa: Kristianstads Sparbank 1826-2001 av Erland Stiber]

Öppettider

Aktuella öppettider finns på vår nya webbplats, sparbankenskane.se

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Postadress

Cardellsgatan Box 530
291 25 Kristianstad 291 25 Kristianstad

 

Telefon: 0771-12 20 00
Fax, privat: 044-13 81 46
Fax, företag: 044-13 82 37
E-post: info@sparbanken1826.se
Printfooter bild

Följ oss på 

> Facebook > Twitter > YouTube