Printheader bild

Olofström

topbild

Spar-Banken för Jemshög och Näsum stiftades den 27 maj 1838 och verksamheten började den 1 oktober samma år. Prosten Olaus Hammar var sparbankens upphovsman, som genom samtal med ortens ledande män utvecklade tanken om en sparbanksinrättning i Jämshög på så vis att ärendet kunde slutbehandlas redan första gången det föredrogs på sockenstämman den 27 maj 1838. Bankens första expeditionsdag blev den 1 oktober samma år. Banken höll öppet en dag i veckan.

Sparbankens första stadgar är antagna den 28 januari 1839 och på sidan 1 i reglemente kan vi läsa följande text:

"Denna inrättning har med andra likartade stiftelser inom Fäderneslandet det gemensamt, att åsyfta en uppmuntran och förmån åt den mindre bemedlade, arbetande och tjenande klassen, som genom nykterhet och omtanke will tillwarataga och bespara sina smärre tillgångar och öfverskott åt framtiden. Den emottager derföre under förvaltning smärre penningesummor, för att till insättarens nytta förkovra dem genom beräkning af ränta och räntans läggande till kapitalet, samt återställer dessa medel, utan afdrag eller förvaltningskostnad, till insättarens eller dess lagliga ombud, på sätt och under willkor som dessa stadgar innehålla."

  • 1885 flyttades verksamheten till en egen fastighet efter att tidigare bedrivits i
    Waldemarssonska huset.
  • 1908 fattades beslut om att inköpa två telefoner.
  • 1911 moderniserades lokalerna genom att elektriskt ljus installerades.
  • 1937 togs ett nytt bankhus i bruk.
  • 1957 bytte banken namn till Jämshögs Sparbank.
  • 1976 övertogs banken av Sparbanken Kronoberg.

[Källa: Sparbanken i Jämshög - En minnesskrift utgiven med anledning av sparbankens 100-årsjubileum år 1938 av O.Tegnander]

Sparbanken 1826 förvärvade kontoret i Olofström av Swedbank den 1 juli 2009.

Idag har kontoret 13 anställda och en affärsvolym på 3.472 mkr.

Öppettider

Kassaservice

 
måndag 10.00-18.00
tisdag - onsdag 10.00-15.00
torsdag 10.00-18.00
fredag 10.00-15.00
I samband med helger kan öppettiderna vara kortare och det meddelas under nyheter på startsidan.  

Banktorg

 
Öppet dygnet runt  
 

Tidsbokad rådgivning

måndag - fredag efter överenskommelse

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Postadress

Ö Storgatan 11 Ö Storgatan 11
293 21 Olofström 293 21 Olofström

 

Telefon: 044-18 26 00
Fax: 0454-921 60
E-post: info@sparbanken1826.se

Telefonbanken
044-18 26 00

Ring vår Telefonbank!

Personlig service
måndag - torsdag 8-20,
fredag 8-18.
I samband med helger kan
öppettiderna vara kortare och
det meddelas under nyheter
på startsidan.

Självbetjäning öppet alla
dagar - dygnet runt!
> Mer om Telefonbanken

Huvudkontor

 Bankens huvudkontor på Östra Boulevarden, Kristianstad
Box 530, 291 25 Kristianstad
Ö Boulevarden 54
044-18 26 00
Växeln öppen  måndag och torsdag 09.00-18.00.
tisdag, onsdag och fredag 09.00-16.00
Fax: 044-13 84 05

Printfooter bild

Följ oss på 

> Facebook > Twitter > YouTube